Главная / POLSKA SZKOŁA

POLSKA SZKOŁA

 

     POLSKA SZKOŁA JęZYKA I KULTURY istneje przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym Kraju Ałtajskiego "Dom Polski" w Barnaule od 2015 r. przy poparciu Ośrodka Polskiej Edukacji za Granicą, Centrum Języka  i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie, Instytuta Pamięci Narodowej, Fundacji Pomocy Polakam na Wschodzie, Regionalnego Stowarzyszenia Wshód-Zachód w Płocku i in. 

     Na zajęciach uczni otrzymają nawyki polskiego słowa mówionego i pisemnego, a też wiedzy po historii Polski, geografii, literaturze, kulturze, tradycjam i inn. Są dwie grupy - "Zero" i "Zaawansowana". Nauczycielem języka polskiego jest Wanda Jarmolińska. 

 

HISTORIA ZAŁOżENIA POLSKIEJ SZKOŁY

 

     Jednym z najgłówniejszych celów organizacji jest nauka języka polskiego. Do roku 2011 zajęcia prowadził Wiaczesław Bubnowicz. W roku 2011  do organizacji przyszło dwóch tłumaczy języka  polskiego – Aleksander Puszkanow i Jewgienij Krasilnikow, którzy m.in. zaczęli wykładać język.   

 

P1030844                  P1030887           003    

 

     Jesienią 2012 roku do organizacji przyłączył się Szymon Przebinda - student  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu  i Akademii Pedagogicznej Barnaułu, w której się uczył w latach 2012 – 2013 zgodnie z międzyuniwersyteckim programem wymiany studentów. Student z Polski również zajął się nauczaniem języka polskiego. 

 

P1030840           DSC01188                    DSC01187    

 

 

     Od 2013 roku nauczycielem języka polskiego jest Wanda Jarmolińska. 

 

Dyplom UMCS Lublin 2013 001Zaświadczenie do dyplomu UMCS 2013 001

 

 Zaświadczenie ORPEG 2015 001IPN 001

 

Sertyfikat Płock 2016 001Certyfikat Nowy Standard 2014 001

 

Małachowianka 001