Главная / FESTIWALI

FESTIWALI

 

           Stowarzyszenie „Dom Polski” jest organizatorem  festiwali polskiej kultury.

 

 

 Афиша Дни польской культуры на Алтае

 

 

 

 

    Międzynarodowy Festiwal  „Dni Kultury Polskiej na Ałtaju” został zorganizowany przez ARKOOS „Dom Polski” przy wsparciu finansowym Administracjji Kraju Ałtajskiego i Administracji Barnaułu. Odbył się w Barnaule 20 – 23 września 2013 r. z udziałem gości z Polski – oficjalnego przedstawiciela Prezydenta  miasta Płock, polskich przedsiębiorców, naukowców i legendarnego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, przedstawicieli Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Moskwa) oraz Polaków Nowosybirska, Omska, Bijska. Festiwal przeminął w świątecznej atmosferze przyjażni i radości, nadal odzywa się w naszych sercach.

 

Афиша

 

     Celem głównym wizyty gości z Polski było wzmocnianie i rozwój stosunków przyjacielskich między Rosją i Polską, współpraca w dziedzinie nauki, kultury, sportu oraz biznesu.

 

IMG_0974

 

DSC00720.ARW

 

DSC00855.ARW

 

DSC00847.ARW

 

DSC00853.ARW

 

IMG_1033

 

IMG_1178

 

IMG_4453

 

Foto W. Masterow

 

     Drugi Festiwal Międzyregionalny Dni Polski na Syberii zorganizowała  i przeprowadziła  ARKOOS „Dom Polski” przy wsparciu Generlnego Konsulatu RP w Irkucku,  Administracjji Kraju Ałtajskiego, Administracji Barnaułu. Odbył się 4 – 7 października 2012 r. przy współudziale Konsula Generalnego M.Zielińskiego i Prorektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach profesora W.Cabana. W festiwalu uczestniczyli członkowie organizacji polonijnych z Nowosybirska, Omska, Gorno-Ałtajska i Bijska.

     Organizatorzy festiwalu pragną wyrazić wdzięczność Konsulatowi RP w Irkucku oraz władzom Kraju Ałtajskiego za pomoc finansową. Dzięki wsparciu uczestnicy, którzy przyjechali na festiwal z innych miast, otrzymali zakwaterowanie. Zapewniono także obiady i kolacje.  Udział w festiwalu był bezpłatny.

     Pierwszego dnia wieczorem uroczyście zainaugurowano festiwal. Otwarcie imprezy miało miejsce w Domu Rosyjsko-Niemieckim, w którym można było podziwiać eksponaty nawiązujące do sztuki polskiej wykonane przez Polaków mieszkających w Barnaule i Gornoałtajsku. Poza tym uczestnicy uraczyli się daniami kuchni polskiej. Podczas uroczystego otwarcia festiwalu słowo powitalne wygłosili Konsul Generalny RP w Irkucku pan Marek Zieliński, przedstawiciel władz miasta Barnauł I.W. Gerasimienko, przedstawiciel zarządu organizacji „Związek Ukraińców w Ałtaju” A.G. Nazarczuk oraz przewodniczący organizacji „Stowarzyszenie związków nacjonalno-kulturowych Ałtaju” E.G. Bujankina. Odczytano także list, który skierowała do uczestników organizacja „Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód” z siedzibą w Płocku. Organizacja ta corocznie zaprasza członków organizacji polonijnych na Syberii do Polski.

     Pierwszy dzień festiwalu zakończył się koncertem. Wystąpili: grupa tańca polskiego „Zdrój” z Gornoałtajska, zespół „Polskie kwiaty” z Barnaułu oraz Teatr Mody Wydziału Artystycznego Ałtajskiego Uniwersytetu Państwowego, który zaprezentował swoje stroje wykonane w stylu rosyjskim oraz odzież autorską zaprojektowaną przez klub mody polskiej „Pani Wanda” działającego przy „Domie Polskim”. Koncert zakończył się polonezem „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego w wykonaniu przewodniczącej organizacji „Dom Polski” pani Wandy Jarmolińskiej.

     Drugiego dnia festiwalu zgodnie z programem miały miejsce trzy wydarzenia. Pierwsze z nich dotyczyło działalności organizacji polonijnych, które wzięły udział w festiwalu. Kolejnym wydarzeniem była konferencja naukowa „Polacy na Syberii”, której przewodniczył profesor Ałtajskiego Uniwersytetu Klasycznego Walierij Skubniewski. Wieczorem uczestnicy festiwalu w Sali Białej Państwowego Muzeum Historii, Literatury i Kultury wysłuchali koncertu muzyki polskiej „Polskie Kwiaty”. Rozbrzmiały dźwięki muzyki Fryderyka Szopena, Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego i Jerzego Petersburskiego w wykonaniu muzyków z Barnaułu – zasłużonego artysty Rosji Wiaczesława Bubnowicza (fagot), laureatki międzynarodowych konkursów A. Supriadkinej (fortepian), D. Kuliszkinej (skrzypce), W. Jarmolińskiej (wokal), M. Lubeckiej (fortepian).

     Trzeciego dnia osoby chcące otrzymać Kartę Polaka miały możliwość spotkania się z Konsulem Generalnym RP w Rosji panem Markiem Zielińskim oraz złożenia wymaganych dokumentów.

     Popołudniowa część programu obejmowała spotkanie przy okrągłym stole. Rozmowy toczyły się na następujące tematy:

- nauczanie języka polskiego

- historia i kultura Polski (popularyzacja polskiej historii i kultury wśród Rosjan mające na celu poprawienie relacji polsko-rosyjskich bądź umocnienie już istniejących przyjacielskich stosunków pomiędzy Polską i Rosją w dobie napięć politycznych; zachowanie pamięci o Polakach, którzy przyczynili się do rozwoju Syberii; wsparcie Polaków, którzy obecnie działają na rzecz popularyzacji kultury polskiej na Syberii; zachowanie kulturowych więzi z Polską)

- Badania nad poszukiwaniem korzeni polskich (praca z dokumentami, które mogą potwierdzić polskie pochodzenie; omówienie sposobu otrzymywania Karty Polaka)

- wsparcie finansowe organizacji polonijnych (współpraca z organami władzy, sponsorami, poszczególnymi organizacjami)

     Wieczorem na uczestników czekała kolejna artystyczna uczta. Tym razem organizatorzy przygotowali spotkanie literacko-muzyczne „Złoty szelest polskich słów”.  Aleksander Chodyriew (Nowosybirsk) przybliżył obecnym na spotkaniu postać Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz księdza Piotra Skargi. Zabrzmiała również muzyka Jerzego Petersburskiego oraz zaśpiewano piosenki z repertuaru Anny German. Na zakończenie wieczoru osoby, które przyczyniły się do zorganizowania festiwalu otrzymały dyplomy, uczestnicy międzynarodowej konferencji zostali nagrodzeni certyfikatami, a przybyłym gościom wręczono upominki.

     W niedzielę uczestnicy festiwalu byli obecni na mszy świętej w kościele rzymsko-katolickim. Następnie udano się na obiad, który zakończył kilkudniowe spotkanie w Barnaule.

     Na festiwal zostali zaproszeni również goście z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – profesor Waldemar Rezmer i profesor Witold Wojdyło. Niestety nie mogli wspomniani profesorowie przyjechać do Barnaułu.

     Rezultatem festiwalu jest także wzrastające poczucie wspólnoty i przyjaźni pomiędzy organizacjami polonijnymi. Odnajdujemy takie treści w listach, które nadsyłają do Barnaułu uczestnicy festiwalu z innych miast Syberii i z Polscy.

 

    

 

IMG_4156

 

 

 

IMG_4344

 

Zespol ZDRUJ

 

IMG_3982

 

IMG_4253

 

PA040012

 

Polina Ilinska Фест 5

 

Фест Модели

 

Фест Прялка

 

Zespol POLSKIE KWIATY

 

IMG_4884

 

IMG_4234

 

IMG_4304

 

IMG_4055

 

IMG_4564

 

IMG_4472

 

IMG_4448

 

Prezentacja Nowosybirsk

 

Prezentacja Gorno-Altajsk

 

Prezentacja Barnaul

 

PA050016

 

E.Piekarski

 

IMG_5434

 

Po koncertu POLSKIE KWIATY

 

Foto z archiwum "Domu Polskiego"

 

 

     Pierwszy Festiwal Międzyregionalny Dni Polski na Syberii odbył się 14 – 17 września 2011 r. w Nowosybirsku. „Dom Polski” Barnaułu był współorganizatorem tego festiwalu wraz ze społeczną organizacją  „Dom Polski” Nowosybirska przy wsparciu Ambasady RP w FR w Moskwie i Ministerstwa Kultury Obwodu Nowosybirskiego.

 

14-17 сент Афиша 5

 

P1010189

 

P1010185

 

P1010186

 

P1010158

 

P1010157

 

P1010159

 

P1010208

 

P1010201

 

 

P1010235

 

баннер Томск

 

P1010211

 

P1010278  P1010270

 

IMG_9532_новый размерфото  А. Баринова

 

DSC09453

 

Foto A. Barinow 

 

    16 – 17 kwietnia  2011 r. w Barnaule odbył się Otwarty Dziecięco – Młodzieżowy  Festiwal Muzyki Klasycznej im.F.Szopina w Kraju Ałtajskim, zorganizowany przez „Dom Polski” Barnaułu. Przewodniczącym jury była profesor Konserwatorium Nowosybirskiego Zasłużona Artystka Uzbekistanu T. Ignojan. W festiwalu brało udział 200 osób – dzieci  i młodzieży od 6 do 19 lat w nominacjach:  fortepian, instrumenty strunowe, wokal, zespół wokalny i chór.

 

                                

                                  (46)

 

(61)

 

(178)

 

(186)

 

(160)

 

(156)

 

(175)

 

(340)

 

(333)

 

(330)

 

(255)

 

(249)  (200)

 

(133)

 

(167)

 

(548)

 

(441)  (135)

 

(124)

 

(150)

 

(102)

 

(90)

 

(84)

 

(67)